Om innkjøpssamarbeidet

Innkjøpssamarbeidet er en sammenslutning av over 20 bransjeforeninger med til sammen rundt 4.000 bedrifter. Gjennom samarbeidet kan foreningen tilby alle sine medlemmer tilgang til rekke storkundeavtaler som hvert enkelt medlem normalt sett er for liten til å oppnå alene. Gjennom oss får dere:

- Storkundepriser/rabatter

- Avtaler med solide leverandører

- Tidsbesapring, vi tar oss av forhandlingene og vedlikeholder avtalene

Rabattavtaler

Innkjøpssamarbeidet fremforhandler rabattavtaler innefor produkter og tjenester som alle bedrifter trenger. Det tenkes her på produkter og tjenester innenfor telefoni, drivstoff, dekk, kontorartikler og lignende. Tilbudet vil hele tiden utvides og innkjøpssamarbeidet vil også være lydhøre ovenfor sine medlemmer.

Noen av vår leverandører